2010-02-10 00:26 #0 av: Alexej

Under 2009 fick kronofogden in över 46 000 ansökningar om betalningsförelägganden för obetalda sms-lån. Det är en ökning med 30% jämfört med 2008.

Kronofogden hoppas nu på en grundligare kreditprövning. De har också märkt att personer tar dessa lån för att betala andra skulder, särskild nu under lågkonjunkturen.

Det finns idag omkring 30 sms-låneföretag på den svenska marknaden.

KO (Konsumentsombudsmannen) har också skärpt tonen mot sms-låneföretagen och hotar med rättsliga åtgärder mot dem som inte följer lagen. Ko har vunnit flera tvister som bland annat innebär att företagen inte får dölja lånens höga räntor genom att gömma de som avgifter.

Kronofogden ser ändå en positiv trend i sina statistiker - andelen unga med obetalda sms-lån fortsätter att minska.

Men: Andelen kvinnor med obetalda lån närmar sig männens nivå. I åldersgruppen från 36 år och uppåt har kvinnorna lika stor eller större andel obetalda lån än männen.

Justitieminister Beatrice Ask har försenat nödvändig lagstiftning kring sms-lånen. Den nya konsumentkreditlagen som skulle ha varit i kraft nu men som kommer att gälla tidigast om ett år.

Förseningen beräknas göra att närmare 150 000 fler människor hamnar hos kronofodgen.


• Kvinnors andel av sms-lånen per åldersgrupp 2009.
18-25 år 43 procent
26-35 år 44 procent
36-45 år 50 procent
46-55 år 54 procent
56-65 år 51 procent
66 + 55 procent


• Samtliga åldersgruppers andelar av ansökningar
2007                      2008                 2009
18-25 år        35,9 procent            27,1                  22,6
26-35 år        32,7 procent            31,8                  30,8
36-45 år        18,7 procent            23,2                  24,4
46-55 år         8,5 procent             11,9                  14,3
56-65 år         2,9 procent              4,7                    6,3
66 +               1,1 procent             1,3                    1,4

Den som funderar om lån eller redan har ett lån kan kolla på http://www.lånforum.se/

Källor: Kronofodgen.se

Bild: Viktor Mildenberger, pixelio.de