2009-03-10 21:14 #0 av: Alexej

Alla pratar om varsel men vad är det egentligen? Ett varsel är en avisering från t ex arbetsgivare om att uppsägningar p g a arbetsbrist planeras. Men ett varsel är också ett säkert kristecken i ekonomin.

by-sassi

Bild: by-sassi

Varsel betyder ökad arbetslöshet och sämre tider men inte alla varsel blir verklighet.Olika studier visar att personer med lägre utbildning, den som är utrikesfödd, den som har låg lön och yngre varslas i högre grad än övriga grupper.

Även äldre varslas i högre utsträckning trots att turordningsreglerna gynnar personer med lång anställningstid. Orsaken är antagligen att facken tillåter att arbetsgivaren frångår turordningsreglerna. Varslade som blivit arbetslösa är arbetslösa under en längre tid jämfört med övriga arbetslösa.

Varsel om uppsägning är ett begrepp inom svensk arbetsrätt som innebär att en arbetsgivare förvarnar om en större mängd uppsägningar inom företaget. Om minst fem arbetstagare är berörda vid ett tillfälle eller om arbetsgivaren tror att fler än tjugo arbetstagare är berörda under en nittiodagarsperiod så skall detta varsel anmälas till Arbetsförmedlingen.

Antal berörda arbetstagare Senaste tidpunkt för varsel
färre än 26                                      senast två månader före
mellan 26 och 100                           senast fyra månader före
fler än 100                                      senast sex månader före

Harry Hautumm

Bild: Harry Hautumm

Även om varslen fortfarande ligger på en mycket hög nivå har varselvågen mattats av något jämfört med de föregående månaderna. Under november-januari har uppemot 20 000 personer varslats per månad.

Under februari varslades totalt 15 802 personer om uppsägning, enligt preliminär statistik från Arbetsförmedlingen. Det kan jämföras med totalt 3 107 varslade under februari 2008.

I slutet av förra veckan var 217 032 personer inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. Det är en ökning med 376 personer jämfört med veckan före och 60 674 fler än motsvarande vecka i fjol.
Antalet personer som har arbete med stöd uppgick till 75 098, en ökning med 39 personer jämfört med föregående vecka och en minskning med 14 428 jämfört med motsvarande vecka i fjol.
Samtidigt deltog 94 720 personer i program med aktivitetsstöd, en ökning med 2 220 personer jämfört med veckan före och en ökning med 27 859 jämfört med motsvarande vecka i fjol.
Under veckan anmäldes 11 484 nya platser till landets arbetsförmedlingar. Det är en minskning med 1 262 jämfört med veckan före och 9 225 färre än motsvarande vecka i fjol.

Rainer Sturm

Bild: Rainer Sturm

Många av varslen syns inte i statistiken.

Mindre uppsägningar finns ofta inte med i varselstatistiken och inom byggnadsbranschen behöver arbetsgivare rapportera in varsel till Arbetsförmedlingen först när det rör sig om 20 anställda eller mer, vilket gör att många företag säger upp 19 anställda åt gången i så kallade tysta varsel.


Löpsedelbild: Gerd Altmann, alla bilder pixelio.de