2012-04-09 10:06 #0 av: [ElisabethYL]

Jag fick ett personligt meddelande från en person med skuldsanering. Meddelandet beskriver hur det är att leva med skuldsaneringen och lite tips på vad man ska tänka på.

Utgångspunkt

Att ha skuldsanering är 'ingen dans på rosor'. Man lever på existensminimum och har en avbetalningsplan att följa, för att inte förlora rätten till skuldsaneringen. Avbetalningsplanen är en lista med de betalningar man ska göra, fördelade över 5 år, som Kronofogdemyndigheten fastställer. I listan ser man vilket belopp och till vem ska betala varje månad.

Det är mycket viktigt att man följer betalningsplanen och betalar beloppen i tid. För att kunna följa betalningsplanen, är det viktigt att man inte får nya skulder. Om man inte klarar att följa betalningsplanen, kan fodringsägarna ansöka om att skuldsaneringen ska upphävas. Om skuldsaneringen upphävs, är det nästan omöjligt att få skuldsanering igen.

Hur beräknas betalningsplanen?

Betalningsutrymmet beräknas på följande vis:

Antal vuxna personer, antal barn under 7 år, antal barn över 7 år i hushållet.
Hushållets nettoinkomst/nettoinkomster per månad.


Hushållets utgifter per månad, räknas ut enligt nedan:

Hushållets normalbelopp per månad. Normalbeloppet är en schablonmässig beräkning för de normala månatliga utgifterna i ett hushåll med den aktuella storleken. I beloppet ingår utgifter för mat, kläder, fritid och lek, hygien, förbrukningsartiklar och tidningar, fackavgifter, hemförsäkring, sedvanliga tandläkarbesök, hushållsel, med mera.
Bostadskostnad.
Barnomsorgskostnad.
Övriga utgifter (t.ex. busskort).
Utgifter pga. sjukdom (om detta är aktuellt).

Från denna summa dras erhållna bidrag (bostadsbidrag/-tillägg, barn- och studiebidrag, samt underhållsbidrag). Därefter läggs en buffert för oförutsedda förändringar till.

Mellanskillnaden mellan hushållets nettoinkomster och utgifter, är det betalningsutrymme hushållet anses ha varje månad, för att betala av skulderna. Utifrån detta belopp läggs en femårig betalningsplan upp, där skulderna fördelas mellan fodringsägarna. Man har själv ansvaret för att ta kontakt med fodringsägarna och betala in de vid varje tidpunkt bestämda beloppen.


Tips:
Har man Internetbanken, kan man lägga in alla månadsbetalningar under 'kommande betalningar' (max 1 år framåt) och få en klar överblick över räkningarna varje månad. Eftersom man inte har så mycket pengar att disponera, så spar man pengar på att inte utnyttja möjligheten till 'Stående betalning', för det är en tjänst som bankerna tar betalt för och avgiften drar snabbt iväg till stora belopp. Tar man sig istället tid att själv lägga in varje betalning, kostar det inte mer än tiden det tar och man får lite mer pengar att disponera eller spara.

Ha inte bankkort kopplat till det konto inkomsten sätts in på och löpande räkningar, autodragningar och överföringar betalas ut från. Till bankkortet kan man föra över de pengar som inte är för räkningar och långsiktiga inköp (t.ex. kläder och liknande).
Fördelen med att separera bankkortet från kontot inkomsten sätts in på, är att man inte av misstag använder 'öronmärkta' pengar, när man handlar med bankkortet. Är man flera familjemedlemmar, kan man fråga handläggaren hur mycket som är avsatt som personliga utgifter (fritid, mat på jobbet, med mera) för var och en i familjen.